De diagnose kanker is een enorme uitdaging voor zowel patiënten en hun familieleden als voor hun professionele begeleiders. Steeds meer wordt in de reguliere gezondheidszorg de noodzaak van psycho-oncologische therapie erkent en ook door patiënten worden passende aanvullingen gevraagd.

De specifieke problematiek van de ziekte kanker en de daarmee samenhangende psychische belasting vereisen gespecialiseerde kennis, speciale bekwaamheden en behandelwijzen van de professionele beroepskrachten.

De opzet van de Simonton opleiding is zodanig ontworpen dat het werken met de patiënten en de studententraining parallel aan elkaar plaats vinden.

Dit faciliteert de mogelijkheid voor de deelnemers aan de opleiding om de patiënten en hun ondersteunende partner mee te maken bij de verschillende onderdelen van het Simonton-programma en te gelijker tijd hun eigen proces te ondergaan en reflecteren.

Wij informeren u graag. Vul hiertoe het volgende formulier in:

Aanvraag voor de Simonton opleiding